Magunkról

Az A CONT(Ó)-ROLL Kft. 1997 óta felszámolási, végelszámolási, önkormányzati adósságrendezési, csődgondnoki, fizetésképtelenségi eljárások lefolytatásával és ehhez kapcsolódó szakértői munkákkal foglalkozik.

A követelményeknek megfelelően tevékenységünket korábban a Felszámolói Névjegyzékbe bejegyzett társaságként folytattuk. Jelenleg budapesti központi irodával és fiókteleppel, kaposvári, pécsi, bódvaszilasi alirodákkal látjuk el feladatainkat.

30 éves tapasztalatinkra alapozva fizetésképtelenségi és reorganizációs szakértőként fizetésképtelenséget megelőző tanácsadást, felszámolás és csődeljárás alatti adósi, hitelezői képviseletet és tanácsadást, bizalmi vagyonfelügyeletet, kiszervezések irányítását, üzleti partnerek átvilágítását és gazdasági nyomonkövetését, konkurenciaelemzést vállalunk megbízóink felé.

Behajtások területén is állunk rendelkezésükre szükség esetén társ faktoring cég bevonásával.

Ügyfeleink teljes körű kiszolgálása érdekében a fizetésképtelenségi eljárások lebonyolításához szükséges ingó- és ingatlan értékbecslő szakember háttérrel is rendelkezünk.

Cégünk magánnyomozói hatósági engedéllyel rendelkezik. Elsősorban üzleti jellegű vagyonkutatással, ellenőrzéssel, felkutatásokkal összefüggésben vállalunk megbízást, szükség esetén társcégek, biztonsági szakemberek összehangolt csapatmunkájával a Személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény által előírt kereteken belül.

Stratégiánkban kiemelt helyet kapott a vállalkozások munkahelymegtartó szerepe, így elsődleges célunk a gazdasági életbe még visszavezethető társaságok gyors és hatékony reorganizációja (akár egy felszámolási eljárás során kötött egyezséggel). Ezt szem előtt tartva tevékenységünket úgy végezzük, hogy egy adott társaság jogutód nélküli megszűntetésére kizárólag akkor kerüljön sor, ha az aktív gazdasági életbe való visszavezetése ellehetetlenül, illetve a tulajdonosi érdekek ezt kívánják.

Küldetésünknek tekintjük, hogy a társaságunkkal kapcsolatba kerülő hitelezők, adósok számára kiszámítható, pontos képet adjunk jogi lehetőségeikről, kötelezettségeikről, továbbá segítsük ügyfeleinket feladataik teljes körű ellátásában.

Feladatunknak tartjuk mind hazai, mind nemzetközi szinten a folyamatos szakmai fejlődést, kollégáink folyamatos képzését, a szakmai szervezetekben való aktív közreműködést, mely lehetővé teszi ügyfeleink magas színvonalú és széles körű kiszolgálását, a felmerülő problémák megfelelő kezelését.

Szathmáry Tibor
ügyvezető